Taikos Karalienės globos namai

Esame socialinės globos ir asmens sveikatos priežiūros institucija, kuri siūlo rūpestingą trumpalaikę ir ilgalaikę priežiūrą pagyvenusiems žmonėms bei suaugusiems asmenims su negalia, kuriems reikalinga speciali pagalba įvairiuose kasdienio gyvenimo etapuose.

Mūsų įstaiga įsikūrė 1994 m. Tai vieni seniausių globos namų Klaipėdoje, įkurti netrukus po Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo pavadinimu ,,Caritas“ globos  namai“.  2021 m. šio namo administracinę galią perėmė ,,Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės“ parapijos tikinčiųjų bendruomenė ir šie namai buvo pavadinti ,,Taikos Karalienės globos namais”.  

Miesto centre įsikūrusiuose  globos namuose yra 40 globos vietų. Senjorai gyvena vienviečiuose, dviviečiuose, triviečiuose kambariuose, pritaikytuose  naudotis  asmenims su negalia. Visą parą globos namuose budi ir paslaugas teikia kvalifikuoti darbuotojai.  Globos namuose teikiame didelę reikšmę žmogiškumui, gyventojų  fiziniams ir psichiniams poreikiams, jų  asmeninių savybių puoselėjimui. 

Mūsų gyventojai patys priima sprendimus dėl savo gyvenimo, kiek jiems tai dar įmanoma pagal esamą sveikatos būklę.  Skatiname ryšius su parapija ir socialiniu gyvenimu Klaipėdoje.  Mus lanko darželiai, chorai, grupės ir klubai, įnešdami jaunatviškos energijos ir gyvybės,  kartu švenčiame gražiausias metų šventes. 

Padedame senjorui ir jo artimiesiems susitvarkyti reikalingus dokumentus, teikiame informaciją, konsultuojame, organizuojame apgyvendinimą. Slaugos specialistai rūpestingai padeda gyventojams kasdienėje veikloje, teikia būtinas slaugos paslaugas. Socialiniai darbuotojai, psichologai gina ir saugo gyventojų teises ir interesus. Užimtumo specialistė rūpinasi užimtumu, laisvalaikiu, – visi stengiamės pagerinti senjorų gyvenimo kokybę. Gyventojams sudarytos orios gyvenimo sąlygos, padedančios integruotis į aplinką. Puoselėjamos bendražmogiškosios vertybės ir darnūs tarpusavio santykiai. 

VŠĮ Taikos Karalienės globos namų projektai

2023 metai

Laikinųjų darbų pagal Klaipėdos miesto savivaldybės Užimtumo didinimo programą organizavimo ir finansavimo sutartis Nr. J9-2053, 2023-06-13 (Projektas vykdomas).

Projekto tikslas „Darbo rinkos politikos priemonių, skirtų socialinę patiriantiems asmenims, vykdymas“.

Projektui skiriamos lėšos – 28763,21 Eur.

2022 metai

Laikinųjų darbų pagal Klaipėdos miesto savivaldybės Užimtumo didinimo programą organizavimo ir finansavimo sutartis Nr. J9-1670, 2023-05-20 (Projektas įvykdytas).

Projekto tikslas „Darbo rinkos politikos priemonių, skirtų socialinę patiriantiems asmenims, vykdymas“.

Projektui skirtos lėšos – 7764,06 Eur.

2021 metai

Laikinųjų darbų pagal Klaipėdos miesto savivaldybės Užimtumo didinimo programą organizavimo ir finansavimo sutartis Nr. J9-2153, 2023-08-24 (Projektas įvykdytas).

Projekto tikslas „Darbo rinkos politikos priemonių, skirtų socialinę patiriantiems asmenims, vykdymas“.

Projektui skirtos lėšos – 5219,64 Eur.

Pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas covid-19 pandemijos metu priemonės finansavimo sutartis Nr. SUBC01670 (Projektas įvykdytas).

Projekto tikslas „Gauti paramai dėl Covid-19 sukeltų pasekmių atsiradusioms išlaidoms padengti“.

Projektui skirtos lėšos – 10000,00 Eur.