+37046493376 namai@tkgn.lt

Registracija

Prašymas  socialinės globos paslaugai gauti

Svarbu: prašymo galiojimo terminas yra vieneri metai nuo prašymo gavimo datos. Prašymo teikėjas  įsipareigoja per šiuos metus informuoti apie pasikeitusias aplinkybes dėl globos paslaugų poreikio. Negavus informacijos ir nepavykus susisiekti su pareiškėju, prašymas, pasibaigus terminui, yra naikinamas.